• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 18:16

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Με αφορμή το Σ/Ν «Αδειδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων», αποστέλλουμε επιστολή μας που είχε απευθυνθεί στον Υπουργό κ. Καλαφάτη, μετά το έγγραφο του 17159/16-7-08 με το οποίο απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών επί προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διπλ. ΧΜ στην άσκηση του επαγγέλματος τους. Θεωρούμε ότι η επιστολή αυτή είναι επίκαιρη μετά τις συντεχνιακές ορολογίες, που επιχειρείται να θεσπιστούν με το ως άνω Σ/Ν. Τα συνημμένα που αναφέρονται στην επιστολή είναι στη διάθεση σας. Με εκτίμηση Ν. Μαρκάτος π. Πρύτανης ΕΜΠ «Θέμα:Γνωστικό αντικείμενο και προορισμός των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών. Σχετικά και Συνημμένα: 1. Το με αριθ. πρωτ. 17159/16-7-08 έγγραφο του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης / Δ/νση Οργάνωσης / Γενική Δ/νση Στήριξης Βιομηχανίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Υπουργείο Ανάπτυξης. 2. Οδηγός Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ). 3. Η από 22-2-1966 γνωμοδότηση της Συγκλήτου ΕΜΠ. Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που λειτουργεί από το 1917, έλαβε γνώση του ως άνω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου σας που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Στ. Καλαφάτη και με λύπη διαπιστώνει ότι ειδικά στην παράγραφο 4 του εγγράφου παρατίθεται ακαδημαϊκή κρίση του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών και του προορισμού του Χημικού Μηχανικού. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η εν λόγω αβάσιμη κρίση έγινε αναρμοδίως από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας. Προς αποκατάσταση των πραγμάτων σας αποστέλλουμε συνημμένα τον Οδηγό Σπουδών του Χημικού Μηχανικού όπως εκδόθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζεται από τις τρείς Ανώτατες Σχολές Χημικών Μηχανικών της χώρας. Eπισυνάπτουμε επίσης τη γνωμάτευση της Συγκλήτου του ΕΜΠ με ΑΠ 37281/22.02.1966 για τα εφόδια και τις δυνατότητες πρόσβασης των αποφοίτων Χημικών Μηχανικών σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Προκύπτει συνοπτικά ότι βασικός προορισμός των διπλ. Χημικών Μηχανικών ως Μηχανικών είναι η ανάληψη της κύριας τεχνικής ευθύνης για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων διεργασιών με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον μετασχηματισμό της ύλης, με όρους απόδοσης, ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Ο ίδιος προορισμός ισχύει για όλους τους Χημικούς Μηχανικούς του κόσμου από το 1888, όταν για πρώτη φορά αποφασίσθηκε στο ΜΙΤ η εκπαίδευση αυτής της ειδικότητας με αρχικά βασικά μαθήματα μηχανολογίας και βιομηχανικής χημείας. Η Χημική Μηχανική στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτόνομη και αυτοδύναμη επιστήμη της μηχανικής που προσέφερε σημαντικά στην τεχνολογική ανάπτυξη του κόσμου και της χώρας μας. Θεωρούμε αυταπόδεικτο ότι η Κυβέρνηση και η Δημόσια Διοίκηση της χώρας, πρέπει να αντιλαμβάνονται και να σέβονται τα εφόδια και τους προορισμούς των αποφοίτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας. Λυπούμεθα ιδιαίτερα για το απροσδόκητο και εξαιρετικά σοβαρό ατόπημα του κ. Υφυπουργού κ. Στ. Καλαφάτη και αναμένουμε τις δικές σας διορθωτικές ενέργειες. Με εκτίμηση » Με εκτίμηση Ν. Μαρκάτος π. Πρύτανης ΕΜΠ