• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:10

    Στο άρθρο 32. Παράβολα να προστεθεί στη παρ. 1 το εξής "Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, για την έκδοση απόφαση χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση τωνεγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου καθώς και για την έκδοση ΑΕΠΟ, καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο. Αυτή η προσθήκη καλύπτεται από το άρθρο 2 παρ 10ε του Ν. 3010 ΦΕΚ 91Α/25.04.2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες.....", στο οποίο αναφέρεται ότι "για την περιβαλλοτική αξιολόγηση , δημοσιοποίηση .....ππεριβαλλοντικών μελετών, καταβάλλονται ανταποδοτοκά τέλη υπέρ ΕΤΕΡΠΣ, ανάλογα με την κατηγορία ....κλπ.