• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:17

    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΕΕ-ΧΜ του ΤΕΕ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ με τίτλο «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» Αθήνα 22/12/2010 ΠΡΟΣ: κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρήστο Σπίρτζη, Πρόεδρο του ΤΕΕ ΚΟΙΝ: κ.. Αννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ.. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Δημήτριο Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών κ.. Σωκράτη Ξυνίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αλέξανδρο Φούρλα, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Η ΕΕΕ-ΧΜ του ΤΕΕ θεωρεί απαράδεκτη την ορολογία που χρησιμοποιείται για τον ορισμό εγκαταστάσεων στο υπό διαβούλευση Σ/Ν περί τεχνικών επαγγελμάτων και αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και πιστεύει ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά συντεχνιακές σκοπιμότητες. Και τούτο διότι οι συντάκτες του Σ/Ν επιχειρούν δια νόμου να επαναπροσδιορίσουν εν έτει 2010 όλες τις τεχνικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις ως μηχανολογικές ή ηλεκτρικές και σε ορισμένα σημεία ακόμη και ως ηλεκτρομηχανολογικές, όταν ιδιαίτερα ο τελευταίος προσδιορισμός καταργήθηκε με ΝΔ το 1949. Ο ορισμός τεχνικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων πάσης φύσης εν έτει 2010 ως μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και των αντίστοιχων μελετών, χωρίς κανένα έρεισμα στις διεθνείς τυποποιήσεις και περιγραφές, στις ευρωπαϊκές οδηγίες, και στην τεχνολογική εξέλιξη, συνιστά ευθεία προσβολή προς όλα τα τεχνικά επαγγέλματα όλων των βαθμίδων που αφορούν στο σχεδιασμό-μελέτη, στην ανέργερση-τοποθέτηση-εγκατάσταση, στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς εκδηλώνεται ως ευθεία πρόθεση καταπάτησης συνταγματικών δικαιωμάτων σε όσους δεν φέρουν στον τίτλο τους τον προσδιορισμό «μηχανολόγος» ή «ηλεκτρολόγος». Η ΕΕΕ-ΧΜ του ΤΕΕ προτείνει το σχέδιο νόμου να απαλλαγεί πλήρως από συντεχνιακούς προσανατολισμούς και να αναδιατυπωθεί με ευθείες αναφορές σε ευρωπα:ϊκά και διεθνή πρότυπα, ταξινομήσεις, καθώς και ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς για το χαρακτηρισμό τεχνικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελμάτων. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που επιδιώκεται απελευθέρωση υπηρεσιών, να επιχειρείται δια μελλοντικών Π.Δ. και Υ.Α. στεγανοποίηση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων με βάση ονοματοδοσίες, χωρίς καμία αναφορά σε τεχνική ιεραρχία, σε διάκριση των βαθμίδων τεχνικών επαγγελμάτων, σε επαγγελματικά περιγράμματα και τελικά σε πλήρη αντίθεση με την επιστημονική δεοντολογία, τον ορθολογισμό, τις διεθνείς πρακτικές και τις υποχρεώσεις της χώρας. Η ΕΕΕ-ΧΜ του ΤΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και τη θλίψη της για το πνεύμα και το γράμμα του Σ/Ν που επιχειρεί να συνεχίσει πρακτικές, καταδικασμένες επανειλημμένα ακόμη και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες για ταχεία έξοδο από την κρίση που μαστίζει τη χώρα και την επαναφορά της στην πορεία προς την ανάπτυξη.