• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:10

    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ Τηλ.210 5248127,Fax.2105248176 www.opse.gr - Email:info@opse.gr Αρθρο 10 Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων 1.Θεωρούμε ότι στην επιτροπή που θα συσταθεί για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κλαδικών ομοσπονδιών.