• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος Βαρελίδης' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:57

    Είναι ασαφές τι προβλέπεται στην περίπτωση που από υφιστάμενες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων ή ημερομηνιών η απομάκρυνση κάποιων χρήσεων που δεν είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Τι υπερισχύει? Η προβλεπόμενη στην παρ.2 12ετία ή τα προαναφερθέντα χρονικά όρια.