• Σχόλιο του χρήστη 'Σταυρος Γ. Νυχάς, Αναστάσιος Ι. Καράμπελας' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:50

    Το Σ/Ν «Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων» δεν βασίζεται σε ευρωπαικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και επιστημονική δεοντολογία. Περιορίζει αυθαίρετα και μη σύννομα τα είδη των εγκαταστάσεων σε μηχανολογικές ή ηλεκτρικές και ηλεκτρομηχανολογικές. Δεν αναφέρεται στις Χημικές Εγκαταστάσεις και στις Βιομηχανίες Διεργασιών (Process Industries), οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη, την παραγωγική δομή και το δυναμικό καινοτομίας στη χώρα μας. Οι διατυπώσεις του Σ/Ν δημιουργούν εν δυνάμει αποκλεισμούς και δεν συμβάλλουν στην παραγωγική ενεργοποίηση του συνόλου του τεχνικού δυναμικού της χώρας μας. Πιστεύουμε ότι ο κ. Υπουργός θα πρέπει να επέμβει ώστε το Σ/Ν να λάβει τη μορφή ενός σύγχρονου νόμου. Σταύρος Γ. Νυχάς, Αναστάσιος Ι. Καράμπελας Διατελέσαντες Καθηγητές Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α. Π. Θ.