• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Ευθυμιάδης' | 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:59

    Στο άρθρο 4 δεν διευκρινίζεται η διατύπωση «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934». Τελικώς οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι θα συνεχίσουν να ασκούν χωρίς περιορισμό το επάγγελμα ή θα υποχρεωθούν σε κάποιου είδους πιστοποίηση; Τι θα γίνει με τους άλλους μηχανικούς οι οποίοι σήμερα δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα επί «απλών» μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει του Ν.6422/34; Ο σοφός νομοθέτης του 1934 φρόντισε να θεσμοθετίσει δια νόμου ένα σύστημα πιστοποίησης της ανώτατης βαθμίδας μηχανικών με βάση το δίπλωμα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας επαρκής αριθμός επαγγελματιών οι οποίοι επαρκούσαν τότε να ασκούν τον έλεγχο επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τι όμως ακριβώς προτείνει επ ‘αυτού το Σ/Ν; Το θέμα αυτό δεν πρέπει να παραμένει ασαφές και να επαφίεται στην Διοίκησης να ερμηνεύσει την διάταξη «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934».