• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ' | 22 Νοεμβρίου 2011, 15:42

    Το κόστος της μεταβίβασης αποτελεί πολλές φορές ανασταλτικό παράγοντα για μία ανακατανομή μεριδίων. Σήμερα για παράδειγμα στις Ανώνυμες μη Εισηγμένες το κόστος είναι 5% το οποίο είναι υπερβολικά υψηλό και ισχύει και για μεταβίβαση μέσα στην ίδια οικογένεια, σε αντίθεση με τις εισηγμένες που είναι πολύ μικρό. Αν πραγματικά έχετε σκοπό να απλοποιήσετε τα πράγματα αυτά πρέπει να εκλείψουν.