Άρθρο 45 Ελευθερία μεταβίβασης

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 41.

  • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

    Το κόστος της μεταβίβασης αποτελεί πολλές φορές ανασταλτικό παράγοντα για μία ανακατανομή μεριδίων.
    Σήμερα για παράδειγμα στις Ανώνυμες μη Εισηγμένες το κόστος είναι 5% το οποίο είναι υπερβολικά υψηλό και ισχύει και για μεταβίβαση μέσα στην ίδια οικογένεια, σε αντίθεση με τις εισηγμένες που είναι πολύ μικρό.

    Αν πραγματικά έχετε σκοπό να απλοποιήσετε τα πράγματα αυτά πρέπει να εκλείψουν.