• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΗΓΟΡΗΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2012, 11:17

    Γενικό σχόλιο:η πλειοψηφία των άρθρων της νέας Α.Δ παραπέμπει σε νόμους (με πολλαπλές τροποποιήσεις αυτών) και διατάξεις του Κ.Τ.Π ή του Κ.Β.Σ με αποτέλεσμα να καθίσταται μη λειτουργική και χρήσιμη για όποιον την συμβουλεύεται, ο οποίος πρέπει να ανατρέχει κάθε φορά σε αναζήτηση των διατάξεων αυτών χωρίς να μπορεί να βρεί συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία για το ζήτημα που ενδιαφέρεται.Π.χ το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεται στην δέσμευση προϊόντων σε παραπέμπει στο άρ.5 του Κ.Τ.Π ή παρακάτω λέει για ειδικότερες διατάξεις. α)Γιατί δεν αναφέρει τι λέει το αρ.5 του Κ.Τ.Π και πρέπει κάποιος να το ψάξει; β)ποιές είναι οι ειδικότερες διατάξεις;και που θα τις διαβάσει κάποιος;