Άρθρο 08: Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

1. Σε περίπτωση που τα αγαθά των υποενοτήτων 1.1.1. και 1.1.2. κατά το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή δεν φέρουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις επιβαλλόμενες ως άνω ενδείξεις καθώς και τα έντυπα οδηγιών χρήσης για τις περιπτώσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 7 της παρούσας, οι ποσότητες των αγαθών αυτών δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο έπειτα από συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τα τρόφιμα που χρήζουν έγκρισης (άρθρο 5 του Κώδικα Τροφίμων), όταν η επισήμανση τους ή και τα συνοδευτικά φυλλάδια που φέρουν, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής απόφασης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.
3. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προϊόντων, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις περί δέσμευσης.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ

  Οι ποσότητες των αγαθών που δεσμεύονται, θα πρέπει να επιστρέφονται από τον έμπορο που τις κατείχε (κατά τη διενέργεια του ελέγχου),στον εισαγωγέα ή στον παρασκευαστή τους ο οποίος, να υποχρεώνεται στη συνέχεια να καταβάλλει άμεσα την χρηματική αξία των επιστρεφόμενων ειδών στον έμπορο ούτως ώστε, οι προμηθευτές στο μελλον να είναι πιο προσεχτικοί και υπεύθυνοι.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 09:56 | Σπυρος Ζουρουδης

  Για να ελαχιστοποιηθει το κοστος να δινεται η δυνατοτητα παραπομπης στο διαδικτυο οπου θα αναγραφονται ευκρηνως τα απαραιτητα εγγραφα

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 12:04 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΣΕΒΑΣ)

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 (άρθρο 8.3) πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα και καθαρότερα, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή στους πάντες (ακόμη και στους ελέγχοντες).
  Η ρητή παράθεση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος θα εξυπηρετούσε ένα τέτοιο σκοπό. Έτσι προτείνουμε την ρητή αναφορά ως παραδείγματος ειδικότερων διάταξων περί δεσμεύσεων τις διατάξεις της Απόφασης 381/05, η οποία έχει εκδοθεί προς εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας και προβλέπει τα περί δεσμεύσεων των απορρυπαντικών-καθαριστικών, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΓΧΚ.
  Η ρητή αναφορά ως διευκρινιστικού παραδείγματος διατάξεων της ως άνω Απόφασης όχι μόνο δεν θα ξενίσει, αλλά θα είναι και απόλυτα συμβατή και με την ρητή αναφορά της ίδιας Απόφασης 381/05 στο άρθρο 106.1 των προτεινόμενων ΔΙΕΠΠΥ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 11:17 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Γενικό σχόλιο:η πλειοψηφία των άρθρων της νέας Α.Δ παραπέμπει σε νόμους (με πολλαπλές τροποποιήσεις αυτών) και διατάξεις του Κ.Τ.Π ή του Κ.Β.Σ με αποτέλεσμα να καθίσταται μη λειτουργική και χρήσιμη για όποιον την συμβουλεύεται, ο οποίος πρέπει να ανατρέχει κάθε φορά σε αναζήτηση των διατάξεων αυτών χωρίς να μπορεί να βρεί συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία για το ζήτημα που ενδιαφέρεται.Π.χ το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεται στην δέσμευση προϊόντων σε παραπέμπει στο άρ.5 του Κ.Τ.Π ή παρακάτω λέει για ειδικότερες διατάξεις.
  α)Γιατί δεν αναφέρει τι λέει το αρ.5 του Κ.Τ.Π και πρέπει κάποιος να το ψάξει;
  β)ποιές είναι οι ειδικότερες διατάξεις;και που θα τις διαβάσει κάποιος;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 21:20 | Δημήτριος

  Νικόλαε η απάντηση σε αυτό που ορθώς έθεσες εντοπίζεται στο άρθρο 6 στην παράγραφο 4.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 13:21 | Νικόλαος

  Η επισήμανση προιόντων βιομηχανικών τα οποία είναι μικρά ή πολύ μικρά είναι αδύνατο να γραφού όλα αυτά που αναφέρονται εδώ. Το κόστος του προιόντος θα ανέβει. Και αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού στις ανεπτυγμένες χώρες , στα μικρά προιόντα.