• Σχόλιο του χρήστη 'Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΣΕΒΑΣ)' | 22 Σεπτεμβρίου 2012, 12:04

    Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 (άρθρο 8.3) πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα και καθαρότερα, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή στους πάντες (ακόμη και στους ελέγχοντες). Η ρητή παράθεση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος θα εξυπηρετούσε ένα τέτοιο σκοπό. Έτσι προτείνουμε την ρητή αναφορά ως παραδείγματος ειδικότερων διάταξων περί δεσμεύσεων τις διατάξεις της Απόφασης 381/05, η οποία έχει εκδοθεί προς εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας και προβλέπει τα περί δεσμεύσεων των απορρυπαντικών-καθαριστικών, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΓΧΚ. Η ρητή αναφορά ως διευκρινιστικού παραδείγματος διατάξεων της ως άνω Απόφασης όχι μόνο δεν θα ξενίσει, αλλά θα είναι και απόλυτα συμβατή και με την ρητή αναφορά της ίδιας Απόφασης 381/05 στο άρθρο 106.1 των προτεινόμενων ΔΙΕΠΠΥ.