• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτα Τ.' | 23 Σεπτεμβρίου 2012, 22:03

    Συμφωνώντας με τις εύστοχες παρατηρήσεις του κ. Τσιώτσιου θεωρώ ότι η ακριβής αναγραφή της χώρας προέλευσης και του παραγωγού θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσει καθώς και στην αποφυγή της καταστρατήγησης των ισχυόντων νόμων αφού θα είναι ευχερέστερος ο έλεγχος και η διασταύρωση της αλήθειας των αναγραφόμενων στη συσκευασία πληροφοριών αλλά και ο έλεγχος του προϊόντος στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη απόσυρσης αυτού (π.χ για υγειονομικούς λόγους που εμφανίστηκαν μετά την κυκλοφορία του). Ευχαριστώ