• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ' | 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:48

    Οι ποσότητες των αγαθών που δεσμεύονται, θα πρέπει να επιστρέφονται από τον έμπορο που τις κατείχε (κατά τη διενέργεια του ελέγχου),στον εισαγωγέα ή στον παρασκευαστή τους ο οποίος, να υποχρεώνεται στη συνέχεια να καταβάλλει άμεσα την χρηματική αξία των επιστρεφόμενων ειδών στον έμπορο ούτως ώστε, οι προμηθευτές στο μελλον να είναι πιο προσεχτικοί και υπεύθυνοι.