• Σχόλιο του χρήστη 'Nord' | 24 Σεπτεμβρίου 2012, 12:55

    Γιά τά τρόφιμα, θεωρώ απαραίτητη τήν αναγραφή χώρας προέλευσης, βάρος {ή όγκο) καί άν είναι προϊόν βιοτεχνολογίας (μεταλλαγμένο) σέ ευδιάκριτη φανερή μορφή