• Σχόλιο του χρήστη 'XAIM KOEN' | 24 Σεπτεμβρίου 2012, 18:54

    Πέραν των όσων αναφέρονται περί ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗΣ αναγραφής της ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κτλ, καλόν θα ήταν να αρχίσει να εισάγεται και ένας συντελεστής που θα υποδηλώνει το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ του προϊόντος ΚΑΙ της συσκευασίας του, δηλ. ένας ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ π.χ. από 1-100, που θα εμπεριέχει το συνολικό ενεργειακό κόστος παραγωγής, μεταφοράς, συσκευασίας και απόρριψης αυτού καθώς και των λοιπών επιπτώσεων αυτού στο περιβάλλον μετά την κατανάλωσή του, κατά τους αντίστοιχους συντελεστές ενεργειακής κλάσης ηλεκτρικών συσκευών. Έρευνες σχετικά με το θέμα έχουν ήδη γίνει (βλ. "Product Environmental Life-Cycle Assessment", "Cumulative Energy Demand As Predictor for the Environmental Burden of Commodity Production" κ.α.). Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ΣΑΦΩΣ η περιεκτιότητά του προϊόντος σε μεταλλαγμένα και σε βιομηχανοποιημένα συστατικά που δεν είναι κοινώς γνωστά στον τυχαίο καταναλωτή.