• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΟΥΣΣΗ ΣΟΦΙΑ' | 25 Σεπτεμβρίου 2012, 11:53

    Στην παράγραφο κάτω από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 δεν αναγράφεται σε τι ποσοστό του g ή mL στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω για ονομαστικές ποσότητες μεγαλύτερες των 10 kg ή 10 L.