• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Παπαθανασίου' | 27 Σεπτεμβρίου 2012, 13:23

    Άρθρο 6 - απαίτηση ii: Δεδομένου ότι ως ονομασία πώλησης του προϊόντος νοείται η εμπορική ονομασία του προϊόντος (π.χ. Glade Sense & Spray, Raid Max) δηλαδή το brand name που δηλώνεται στην μπροστινή ετικέτα (ή μπροστινή όψη της συσκευασίας), είναι αντιληπτό ότι η απαίτηση vii αφορά στην περιγραφή του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η απαίτηση ii του άρθρου 6 να διαμορφωθεί ως εξής: «Την περιγραφή /είδος πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την περίπτωση προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου έχουν καθιερωθεί διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κλπ.).», ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η απαίτηση.