• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 07:46

    Η συγκεκριμένη οδηγία τελεί υπό κατάργηση. Στο Άρθρο 5 μάλιστα γίνεται αναφορά στον Κανονισμό 1169/2011 που θα αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη Οδηγία.