• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:07

    Θα πρέπει να απαλειφθεί η παρ. 2 διότι οι υπεραγορές λιανικού εμπορίου προβαίνουν και σε χονδρικές πωλήσεις.