Άρθρο 46: Ειδικές υποχρεώσεις λιανοπωλητών

1. Εφόσον με βάση τις πινακιδές, τιμοκαταλόγους κ.λπ, το κρέας πωλείται σε διαφορετικές τιμές ανά κιλό ή τεμάχιο αυτό συσκευάζεται σε διαφορετικές συσκευασίες.
2. Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές κρεάτων, πουλερικών και βρωσίμων παραπροϊόντων, να πωλούν τα είδη αυτά σε άλλους, για μεταπώληση και εμπορία, με εξαίρεση την πώληση αυτών σε εστιατόρια και κέντρα για παρασκευή και προσφορά φαγητών

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:18 | Αθανασία Ντούμα

    Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα των λιανοπωλητών, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να μπορούν να πωλούν υποπροϊόντα κρέατος ως τροφή για κατοικίδια ζώα.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:07 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Θα πρέπει να απαλειφθεί η παρ. 2 διότι οι υπεραγορές λιανικού εμπορίου προβαίνουν και σε χονδρικές πωλήσεις.