• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:03

    Η αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας στις πινακίδες πώλησης περισσότερο θα μπερδεύει τον καταναλωτή παρά θα του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για την αγορά του προϊόντος.