• Σχόλιο του χρήστη 'Μανόλης Μαρκάκης' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 09:33

    Σχόλια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο Άρθρο 113. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 υποχρέωση τήρησης των δειγμάτων επί τρίμηνο στα Διυλιστήρια δεν είναι εφικτή λόγω του μεγάλου αριθμού δειγμάτων, των περιορισμένων διαθέσιμων χώρων φύλαξης δειγμάτων και των ειδικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν για τους συγκεκριμένους χώρους. Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι η διατήρηση των δειγμάτων να γίνεται επί ένα μήνα σε χώρο που εποπτεύεται από το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους στο κάθε Διυλιστήριο. Στην πράξη ουδέποτε έχει προκύψει ανάγκη αναζήτησης δείγματος μετά την παρέλευση μήνα. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της τρίτης πρότασης της παραγράφου 2 του άρθρου 113 ως εξής: "Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί ένα μήνα τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας." Μανόλης Μαρκάκης Διευθυντής Προγραμματισμού & Αριστοποίησης Λειτουργίας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.