• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ (APC S.A.)' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 10:07

    Σχετικά με τα άρθρα 67, 69 και 71 με τους αντίστοιχους τίτλους: - Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης αλιευμάτων - Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης (αλιευτικών προϊόντων) - Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους έχουμε να παρατηρήσουμε: (1) Τόσο οι ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης, όσο και τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και αποτελούν ρυθμίσεις θετικές για τη λιανική πώληση και την εμπορία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η πρόβλεψη για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας να υπάρχει η ένδειξη και του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας «στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος», βοηθάει στον υγιή ανταγωνισμό των προϊόντων. (2) Όσον αφορά την απαγόρευση ψαριών μικρού μεγέθους, περιλαμβάνεται διάταξη που εξαιρεί τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, λύνει οριστικά το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ιχθυοκαλλιεργητές με το ισχύον καθεστώς (διώξεις από Λιμεναρχεία, κ.λπ.). (3) Αντί του όρου «αλιεύματα», να χρησιμοποιείται ο όρος «προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» που χρησιμοποιείται και στην Κοινοτική ορολογία. Νίκος Αναγνόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος