• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία Ντούμα' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:19

    Πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος προέλευση και να συμπληρωθεί ότι για τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικότερες εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις, όπως αλλαντικά, ελιές, αλίπαστα, κρέας, ψάρι κ.α. ο τρόπος αναγραφής της προέλευση θα καθορίζεται από αυτές.