• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξιος Χατζηιωάννου' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:05

    μέρη 4 & 5: τι γίνεται όταν ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί άλλο πρότυπο δειγματοληψίας και στατιστικής αποδοχής μιας παρτίδας (acceptance sampling), η χρήση του οποίου έχει γίνει αποδεκτή από κοινοποιημένο οργανισμό που τον πιστοποιεί ή από αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή, και έχει θέσει νόμιμα τα προϊόντα σε κυκλοφορία. Η ευρωπαϊκή και διεθνής στατιστική επιστήμη έχει προχωρήσει από όταν γράφηκε το ΝΔ 136/46. Ο ελέγχων, όταν πραγματοποιεί έλεγχο στο σημείο τελικής πώλησης, δεν έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την παρτίδα επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει δειγματοληψία/στατιστικό έλεγχο παρτίδας (δηλαδή ο έλεγχος 4 συσκευασιών που βρέθηκαν σε ένα ράφι να ισοδυναμεί με έλεγχο 40.000 συσκευασιών μιας ολόκληρης παρτίδας που κατασκευάστηκε.) Εφόσον ο ελέγχων έχει "ενδείξεις" για ελλιποβαρή προϊόντα τότε αυτό που υποχρεούται να πραγματοποιήσει είναι γενικότερο έλεγχο στον κατασκευαστή και -εφόσον κρίνει αναγκαίο- να εφαρμόσει ρήτρα διασφάλισης. Έτσι, θα παταχθεί τυχόν διαφθορά και συναλλαγές λόγω μη σωστών ελέγχων από τις Αρχές.