• Σχόλιο του χρήστη 'KΕ.Π.ΚΑ.-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:17

    Να οριστεί, σε πόσα και σε ποια σημεία του σφαγίου, πρέπει να τοποθετούνται οι σφραγίδες. Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.