• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:50

    Πρόθεση του Συνδέσμου των Εταιρειών Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος είναι η διασφάλιση διακίνησης προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσο των μηχανημάτων Αυτόματης Πώλησης (στο εξής Α.Π.), η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού και πάνω από όλα η προαγωγή της δημόσιας υγείας. Έτσι, ως ο επίσημος Φορέας του κλάδου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Σε σχέση με το σημείο 1 και 2 του Άρθρου 1 της Α.Δ. 3/2012 που τροποποιεί τις παραγράφους 6 και 7 του Άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009 και αφορά τον καθορισμό ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων προϊόντων, ζητούμε την εξαίρεση των Α.Π. από την προτεινόμενη μείωση της τιμής πώλησης των συγκεκριμένων ειδών για τους χώρους που αναφέρονται. Είναι προφανές ότι οι Α.Π. στους χώρους που τοποθετούνται λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς την υποστηρικτική δομή άλλων χώρων –αποθήκες- όπως συμβαίνει π.χ. στην μαζική εστίαση ή τα κυλικεία και συνεπώς χρειάζονται την καθημερινή υποστήριξη από τον τροφοδότη για (ανατροφοδότηση, καθαρισμό, συντήρηση, τεχνικό έλεγχο). Οι ενέργειες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργική και υγειονομική διασφάλιση του καταναλωτή που εξυπηρετείται απ’ το μηχάνημα και κατ΄ επέκταση δημιουργούν μεγάλο κόστος λειτουργίας στην εταιρεία διαχείρισης των Α.Π. Επιπροσθέτως, οι Α.Π. τροφοδοτούνται με περιορισμένο πλήθος ειδών - συνήθως αποκλειστικά νερό - και τοποθετούνται σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αθλητικά κέντρα κλπ, κάτι που κάνει την παρουσία των Α.Π. αναντικατάστατη για τον καταναλωτή και κοστοβόρα για την επιχείρηση. Σημειώνουμε επιπρόσθετα δε ότι οι Α.Π. λειτουργούν παράλληλα με τα κυλικεία όπου πιθανόν και συνυπάρχουν, προάγοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμο και δεν υπάρχει πλεόνασμα στο μεικτό περιθώριο από την δραστηριότητα αυτή, ικανό να απορροφήσει τη μείωση στις προτεινόμενες τιμές πώλησης.