• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία Ντούμα' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:57

    παρ. 1 περ. v: πώς θα αποδεικνύεται η αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση κατάψυξη των προϊόντων για λόγους ασφάλειας υγείας?