• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία Ντούμα' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:57

    Στην μορφή της ισχύουσας αγορανομικής, στο άρθρο 31, υπήρχε διάταξη για δυνατότητα πώλησης σε ξεχωριστό/διακριτό χώρο προϊόντων περασμένης χρονολογίας διατηρησιμότητας με τις προϋποθέσεις που όριζε το ανωτέρω άρθρο. Στο παρόν κείμενο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αν και στις μέρες μας τέτοια προϊόντα θα μπορούσαν να διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή, σε όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να τα καταναλώσουν άμεσα.