• Σχόλιο του χρήστη 'GS1 Association-Greece' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 14:47

    Η επίτευξη ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μπορεί να διευκολυνθεί καταλυτικά μέσω της υιοθέτησης του διεθνούς συστήματος κωδικοποίησης και σήμανσης GS1.