• Σχόλιο του χρήστη 'lede' | 11 Οκτωβρίου 2012, 13:55

    Κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004 τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια κυρώνονται με νόμο, αναλόγως και κατά τις διατάξεις του ν. 3908/2011. Δεν πρόκειται για εκτελεστική αρμοδιότητα. Το κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει την υπαγωγή Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ορθή άσκηση επενδυτικής πολιτικής.