• Σχόλιο του χρήστη 'Σουλτάνα Λευκοπούλου' | 21 Δεκεμβρίου 2012, 09:06

    Η επιχειρούμενη με αυτόν τον τρόπο κατάργηση της αργίας της Κυριακής, όπως ήδη έχει αναπτυχθει στα προηγούμενα σχόλια, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε των επιχειρήσεων ούτε των εργαζομένων. Οι τελευταίοι μάλιστα είναι από εκείνους που διαμαρτύρονται. Επιπλέον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, αισθάνονται προσβολή των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, τα οποία ο νομοθέτης έχει υποχρέωση να σεβαστεί. Οι διδαχές του Αγίου των σκλάβων, του πνευματικού αναμορφωτή του δούλου Γένους, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που μνημόνευσαν πολλοί από τους σχολιαστές, είναι διαφωτιστικές. Σουλτάνα Λευκοπούλου