• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:24

    Ο Μέγας Κωνσταντίνος πρίν 17 αιώνες καθιέρωσε την αργία της Κυριακής. Εμείς ερχόμαστε σήμερα να καταργήσουμε ένα κοινωνικό αγαθό στο βωμό του κέρδους. Τελικά πρέπει να διαλέξουμε να γυρίσουμε πίσω 17 αιώνες ή να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Βεβαίως και προτιμούμε να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής μας, αναζητώντας με τον ελεύθερο χρόνο που μας δίνει η αργία της Κυριακής τις προσωπικές και υπαρξιακές μας ανησυχίες.