Άρθρο 01: Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς με τη θέσπιση κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εξαιρούνται οι επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:24 | Κωνσταντίνος

  Ο Μέγας Κωνσταντίνος πρίν 17 αιώνες καθιέρωσε την αργία της Κυριακής.

  Εμείς ερχόμαστε σήμερα να καταργήσουμε ένα κοινωνικό αγαθό στο βωμό του
  κέρδους.

  Τελικά πρέπει να διαλέξουμε να γυρίσουμε πίσω 17 αιώνες ή να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

  Βεβαίως και προτιμούμε να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής μας, αναζητώντας με τον ελεύθερο χρόνο που μας δίνει η αργία της Κυριακής τις προσωπικές και υπαρξιακές μας ανησυχίες.

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 00:48 | dokimi

  dokimi

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 22:18 | test

  test