• Σχόλιο του χρήστη 'Ξενοφων Γ. Κοζαρης' | 12 Μαρτίου 2016, 21:06

    ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . Ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του μελετούμενου έργου και τις εμπλεκόμενες ειδικότητες μελετητών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ορίζουν κατάλληλους επιμέρους επιβλέποντες αντίστοιχων προσόντων και γενικό επιβλέποντα, που να έχει απασχοληθεί - ει δυνατόν- από την σύνταξη του φακέλου του έργου, την επίβλεψη της μελέτης και του έργου ως την τελική παραλαβή του εργου. Στον βαθμό που πολλές περιφερειακές αναθέτουσες αρχές δεν διαθέτουν κατάλληλους επιβλέποντες εν μέρει ή και συνολικά, η μοναδική διέξοδος είναι η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου επίβλεψης της μελέτης σε μελετητές αντίστοιχων προσόντων μαζί με τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας. Επίσης πρέπει να εισαχθεί και να εφαρμοσθεί η έννοια της συνεπίβλεψης των δημοσίων έργων από τους μελετητές δηλ. είναι η ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης στους μελετητές του έργου μαζί με τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας.. Για το Δημόσιο συμφέρον εξασφαλίζεται ότι : • απασχολούνται με την υλοποίηση της μελέτης οι μελετητές μηχανικοί που γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες και τις ειδικές απαιτήσεις. • εξασφαλίζεται με διαφάνεια το αντικειμενικό κόστος του έργου και εξαφανίζονται τυχόν ατασθαλίες ή σπατάλες. Για τους μελετητές και τα γραφεία μελετών εξασφαλίζεται ότι : • βελτιώνονται οι μελετητές γνωρίζοντας τα όποια πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της μελέτης • η αποκτηθείσα πληρέστερη γνώση μπορεί να εξαχθεί εκτός Ελλάδος • εξασφαλίζεται εργασία στους μελετητές, τα γραφεία μελετών και στους εργαζόμενους στον κλάδο των μελετών