• Σχόλιο του χρήστη 'Ξενοφων Γ. Κοζαρης' | 12 Μαρτίου 2016, 22:03

    ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Να ληφθει υποψη σε σχετικο αρθρο) Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης κτιρίου, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην πρότυπη σύμβαση ανάθεσης μελέτης, ότι πρέπει να εκδίδεται η κατά νόμο οικοδομική άδεια του κτιρίου (ΕΠΑΕ, έγκριση μελέτης αερίου καυσίμου, ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας , κ.λ.π., πριν την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής (στην οποία θα ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών) και φυσικά των τευχών δημοπράτησης. Αν δεν προβλέπεται η εκπόνηση οριστικής μελέτης ,αλλά κατ’ ευθείαν μελέτης εφαρμογής, να προβλέπεται εσωτερικό ά στάδιο εκπόνησης Οριστικής μελέτης για υποβολή στην πολεοδομία των απαραίτητων μελετών , όπως παραπάνω , έτσι ώστε μετά τις εγκρίσεις, να ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στην εκπόνηση της πλήρους μελέτης εφαρμογής. Ανάλογα πρέπει να ισχύουν και στις περιπτώσεις κτιρίων χαρακτηρισμένων ως μνημεία ή νεώτερα διατηρητέα κτίρια στα οποία απαιτείται να εγκριθεί η ειδική αρχιτεκτονικής μελέτης από το ΚΑΣ ή το Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων.