• Σχόλιο του χρήστη 'Χρίστος' | 14 Μαρτίου 2016, 21:07

    ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Είναι απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγια μελέτης και προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς) και όχι αυτά να διατίθενται σε φωτοαντίγραφα έναντι καταβολής αντιτίμου, μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας ή αποστολή με courier, χωρίς έκδοση παραστατικού πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοπράτησης των έργων.