• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΣ' | 15 Μαρτίου 2016, 08:02

    Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προηγούμενη διαδικασία επιτρέπεται όταν η αξία των συμβάσεων για το ίδιο ίδιος δεν ξεπερνάει το έτος τις 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. Αν ξεπεράσει τις 20.000 € χωρίς να ξεπεράσει τις 60.000 χωρίς ΦΠΑ, θα έπρεπε να διενεργηθεί συνοπτική διαδικασία από την αρχή.