• Σχόλιο του χρήστη 'Επιβλέπων Μηχανικός' | 15 Μαρτίου 2016, 13:30

    Θα πρέπει να θεσπιστεί Μητρώο Εμπειρίας Επιβλεπόντων Δημοσίου, κάτι ανάλογο με το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Όπως μια Επιχείρηση δεν μπορεί να αναλάβει την κατασκευή έργου οποιουδήποτε προϋπολογισμού, έτσι και αυτός που θα αναλάβει να το επιβλέψει από πλευράς του Φορέα Κατασκευής, να έχει την ανάλογη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω αυτού του μητρώου. Επιβλέποντες μηχανικοί χωρίς ανάλογη εμπειρία έχουν ως αποτέλεσμα αστοχίες και καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων.