• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ροβολής' | 15 Μαρτίου 2016, 16:44

    Το μέρος Β του Ν. 4281/2014 τιτλοφορείται "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έρων, προμηθειών και υπηρεσιών", αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 30.04.2016 και έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ περιεχόμενο με το προς διαβούλευση σχέδιο. Άρα γεννάται το εξής ερώτημα: το παρόν νομοσχέδιο τίθεται προς αντικατάσταση και άρα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του μέρους Β του Ν. 4281/2014; Προφανώς οι καλούμενοι να υποβάλλουν σχόλια θα πρέπει να μάθουν την απάντηση στο πρωταρχικό αυτό ερώτημα.