• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Μ.' | 16 Μαρτίου 2016, 11:37

    1) Προσθέστε ευδιάκριτα κεφάλαια που να διαχωρίζουν τις διατάξεις σε α) Γενικά Δημοσίων Συμβάσεων, β)Έργα, γ) Μελέτες, δ)Υπηρεσίες και ε) Προμήθειες. Με την παράθεση όλων αυτών των άρθρων που δεν εντάσσονται σε κεφάλαια θα δημιουργηθούν παρανοήσεις για το που εφαρμόζονται. Δεν μπορεί π.χ οι διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης να αναφέρονται μόνο στο τμήμα των άρθρων που αφορά στα έργα. 2) 237 Άρθρα, με τόσες παραπομπές και γενικές διατυπώσεις (πχ η αρμόδια επιτροπή, το αποφασίζων όργανο κλπ)και με τόσες νέες διαδικασίες και λειτουργίες, ποιες Δημόσιες (υποστελεχωμένες)υπηρεσίες μπορούν να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά; 3) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Να προστεθεί άρθρο που θα καταργεί όλη τη σχετική Νομοθεσία που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα και η οποία σχετίζεται με τα θέματα του νέου Νόμου. 4) Αφού υπάρχει τόσο μεγάλη επιμονή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες (και ίσως σωστά), να καταργηθούν όλες οι αναχρονιστικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες (κανένας πλέον δεν τις διαβάζει και χρεώνουν υπερβολικά τους αναδόχους)αλλά και στα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Επίσης, είναι ευκαιρία να ενοποιηθούν και ορισμένες λειτουργίες (πχ Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ) ώστε να μην χρειάζονται τόσες άσκοπες αναρτήσεις των ίδιων στοιχείων.