• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 16 Μαρτίου 2016, 15:50

    ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1) ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α) Περιορισμοί στην επιλογή κατηγοριών μελετητικών πτυχίων (μέχρι 2) Β) Αμοιβή ανεξάρτητη του Π/Υ και των ετήσιων χρηματοροών του έργου (EBITDA) Γ) Μικρή αμοιβή βάση του πτυχίου μετά από δύο χρόνια χωρίς προκαταβολή και με εγγύηση Δεν εμπιστεύεται δηλ. το ελ. Δημόσιο τους μελετητές ότι η μελέτη τους θα γίνει έργο (που έχει κάποια λογική βάση) γι΄ αυτό και τους πληρώνει μια προκαθορισμένη τιμή βάση του μελετητικού τους πτυχίου. Θα μπορούσε όμως το ελ. Δημόσιο να δίνει ένα bonus (μια premium αμοιβή) στον μελετητή όταν η μελέτη υλοποιηθεί (γίνει δηλ. έργο). Επίσης αντί να τους πληρώνει κάθε δύο χρόνια θα μπορούσε να τους δίνει μία προκαταβολή. Δηλ έχουμε ένα σκληρό θεσμικό πλαίσιο που «σκοτώνει» τους μελετητές και τους αναγκάζει να φεύγουν στο εξωτερικό. 2) ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενικά Έξοδα + Όφελος Εργολάβου = 18% * Π/Υ του έργου (π.χ. ισχύει στο παρόν: Γεν. Έξοδα + Όφελος Εργολάβου = 18% * Π/Υ του έργου). Δεν υπάρχει δηλ. στους εργολήπτες οικονομικό κίνητρο να κάνουν παραγωγικά έργα που φέρνουν χρηματορροές – κέρδη (ebitda) Δηλ. η Αμοιβή είναι ανεξάρτητη των ετήσιων χρηματοροών του έργου (ebitda)και πρέπει να αλλάξει. 3) ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005) + Κοινωνική Οικονομία (Ν.4019/2011) – ΣΔΙΤΚΟ Χρειάζεται δηλ. ένα Νομοσχέδιο που να ενοποιεί και τα τρία Υποκείμενα της Οικονομίας (Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα, Κοινωνική Οικονομία) ώστε οι άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι της Κοινωνικής Οικονομίας να μετέχουν και στο υψηλό CAPEX. π.χ μετά τη λήξη της σύμβασης: α)οι Εμπορικές Τράπεζες αποχωρούν (στρατηγική εξόδου) αφού έχουν αποσβέσει και εισπράξει το περιθώριο κέρδους τους. β)ΔΗΜΟΣΙΟ (π.χ. Δήμοι) + ΚΟΙΝΣΕΠ + ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ γίνονται μέτοχοι της επένδυσης.