• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Κωτσάλου' | 17 Μαρτίου 2016, 10:26

    Μήπως θα πρέπει και η πρόσκληση για την με απευθείας ανάθεση προς τους οικονομικούς φορείς, που αναφέρεται στο άρθρο 134 να αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, αντί η ΑΑ να απευθύνεται σε οικ. φορείς της επιλογής της?