• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ Σ' | 17 Μαρτίου 2016, 12:31

    2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χρηματικών ορίων του άρθρου 5 (* OXI του χρηματικού ορίου του άρθρου 4) του Βιβλίου Ι και του άρθρου 251 του Βιβλίου ΙΙ.