• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ' | 17 Μαρτίου 2016, 23:05

    Ξέρουμε όλοι ότι οι νέες οδηγίες (23,24,25/2014) θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 18-4-2016. Επίσης, ξέρουμε όλοι, ότι οι οδηγίες μπορούν να ενσωματωθουν με εγκυκλίους, για το μεσοδιάστημα μέχρι να εκδοθεί Π.Δ. ή Νόμος (πχ. εγκ. Δ17γ/09/9/ΦΝ417 για οδηγίες 18,17/2004). Επίσης, ξέρουμε ότι οι νέες οδηγίες έχουν μία πολύ σοβαρή διαφορά, η οποία έγκειται:¨στην πλέον συμφερότερη προσφορά" και μόνο και με πολύ σοβαρές αναφορές σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης (και όχι επιλογής, όπως ήταν οι οδηγίες 17,18/2004)!, θεωρείται ότι: 1. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα για μία εποικοδομητική διαβούλευση, σε ένα κείμενο, το οποίο αντιγράφει τις οδηγίες, ή θα πρέπει, με βάσει τις οδηγίες, να εκσυχρονίσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο? 2.Και, εν πάσει περιπτώσει, όσοι έφτιαξαν αυτό το κείμενο, τι έκαναν αντιγραφή - επικόλληση, στις οδηγίες και στους υφιστάμενους νόμους? Το έκαναν, απλώς για να προλάβουν τις προθεσμίες? 3.Πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι, όλοι από κάτω - και εννοώ τα περιφερειακά στελέχη, και εν όψη του νέου ΕΣΠΑ, με μία διαφοροποίηση εντελώς των νόμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τεύχη δημοπράτησης, διακηρύξεις, περιληπτικές διακηρύξεις κλπ. Δηλ., το σπουδαιότερο, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε επαρκώς, γιατί η χαμηλότερη τιμή είναι η πλέον συμφερότερη (π.χ. στο Ελεγκτικό, ΕΔΑ, ΕΔΦ, κλπ.) Σας ευχαριστώ.