• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ' | 18 Μαρτίου 2016, 09:52

    Το ποσό των 20.000€ αφορά και τα έργα. Στην ανάθεση μελετών μήπως δημιουργείται αντίθεση με το άρθρο 10 παράγραφος στ. του Ν.3316/2005