• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος Σαντ' | 20 Μαρτίου 2016, 18:00

    Με απόλυτη επιτυχία Project Management ασκήθηκε από την κατασκευαστική κοινοπραξία Γάλλων και Γερμανών "Ολυμπιακό Μετρό" στην κατασκευή της πρώτης φάσης του μετρό Αθηνών. Επίσης στην πρώτη λειτουργία της εταιρείας "Αττικό Μετρό" άσκησε τα καθήκοντα του Project Manager η Αμερικάνικη εταιρεία Bechtel: (http://www.bechtel.com/projects/athens-metro/ ) η οποία συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αλλά ιδιαίτερα στην υψηλού επιπέδου διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Άλλες περιπτώσεις Project Management στην Ελλάδα είχαμε στα έργα κατασκευής "Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος" και "Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο" με τεράστια επιτυχία. Τα βιβλία 1,2 και 3 αποτελούν μία συνέχιση της ισχύουσας νομοθεσίας, της εφαρμοζόμενης έως τώρα λανθασμένης πολιτικής με κεντρικό άξονα παραγωγής, επίβλεψης και διοίκησης έργων το δημόσιο, χωρίς όμως το τελευταίο να είναι σε θέση να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναφορικά με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Αποτελείται κατά κύριο μέρος από γερασμένο προσωπικό το οποίο έχει συνηθίσει να εργάζεται ελάχιστες ώρες την ημέρα, χωρίς ιδιαίτερη αφοσίωση, χωρίς πόρους και χωρίς να αναβαθμίζει την γνώση και τεχνογνωσία. Στην πραγματικότητα τα βιβλία αυτά αποτελούν μία κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανακατεύουν την τράπουλα, χωρίς να αναπτύσσουν καινοτομία, χωρίς τόλμη και χωρίς διάθεση να προχωρήσουμε εμπρός στις νέες προκλήσεις στην νέα εποχή. Αποδεικνύουν την αγκύλωση που επικρατεί τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στην δημόσια διοίκηση της χώρας, ενώ εξηγούν απόλυτα την φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό στην προσπάθειά τους πρώτα να λειτουργήσουν σε ένα υγειές περιβάλλον και έπειτα να βρουν εργασία. Πρόταση είναι αφού ενσωματωθεί η διαδικασία της Διαχείρισης Έργων, να επαναξιολογηθούν όλα τα άρθρα και διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο αφού όμως επεξεργαστούν από ομάδα επιστημόνων οι οποίοι έχουν εργαστεί σε διεθνείς εταιρείες και έργα ώστε να ανασύρουν από την γνωστική βιβλιοθήκη τους νέες μεθόδους, νέες τεχνικές και διαδικασίες απαλλαγμένες από την ελληνική στασιμότητα. Αναζητείται στην "Αριστερά" εκείνη η κρίσιμη μάζα που θα κάνει το βήμα εμπρός. Αναζητείται στην "Αριστερά" η αίσθηση ότι αποτελεί την διανόηση, το καινοτόμο, το σύγχρονο μέσα από τις αρχές της ηθικής και της λογικής. Αναζητείται στην "Αριστερά" η τάση για πρωτοπορία, εξέλιξη, ανάπτυξη.