• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ' | 20 Μαρτίου 2016, 23:45

    Η παρ.2 προσδίδει γραφειοκρατία και υποκαθίστανται οι επιτροπές με την υπηρεσία. Τα πρακτικά των διαγωνισμών καθώς και οι αποφάσεις εγκρίσεών τους δημοσιεύονται προς όλους.