• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κοκ' | 21 Μαρτίου 2016, 14:34

    Τόσο στο παρόν άρθρο, όσο και στα άρθρα 43, 58, 61, 136 δεν δίδεται ο ορισμός της προκήρυξης, ως ξεκάθαρα προέκυπτε από το άρθρο 39 του Ν. 4281/2014. Θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί.